Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sitemizde yapacağınız form işlemlerinde bilgileriniz sistemimizde güvenli şekilde saklanmaktadır. KVKK Aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.. TamamGümrükler Genel Müdürlüğünce 25.03.2020/53484125 tarih ve sayılı olarak yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi uyarınca menşe ispatı konulu yazı


24/05/2019 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup 205/4-ç maddesi; "Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, menşe şahadetnamesi aranmaz." şeklinde düzenlenmiştir.

Mezkur madde hükmü açık olmasına rağmen uygulamada farklılar olduğu tespit edilmiş olup BİLGE sistemi Menşe Şehadetnamesi talep etmemesine rağmen, muayene memurları tarafından işlemler ikmal edilirken mutat olarak yükümlüden belge ibrazı istenmektedir. 

Ek yazı itibari ile BİLGE sistemi ilgili eşya için Menşe Şehadetnamesi talep etmediği hallerde, eşyaya ilişkin başkaca tereddüt hasıl olmaması durumunda muayene memurları tarafından Menşe Şehadetnamesinin talep edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.


Açıklama metninin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.