Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sitemizde yapacağınız form işlemlerinde bilgileriniz sistemimizde güvenli şekilde saklanmaktadır. KVKK Aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.. TamamYetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı


06 Mayıs 2020 Çarşamba günü Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğ ile Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan tebliğ Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin, sertifikanın düzenlendiği tarihi izleyen 3 yılın sonundan itibaren bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemekteydi. Süreç içerisinde Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle bu konular Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. İlgili yönetmelikte bulunan maddeler ;

MADDE 158 - Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması (Ek-22/A Yıllık Faaliyet Raporu-21.02.2020 yönetmelik değişikliği ile formatı değiştirilmiştir)

MADDE 159 - Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin ön izleme (Ek-26 İzleme Değerlendirme Formu-21.02.2020 yönetmelik değişikliğiyle eklenmiştir)

MADDE 160 - Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme (GİK Yönetmeliği 13. Maddesinde (İlk başvurudaki yerinde inceleme maddesidir) belirtildiği şekilde Genel Müdürlük tarafından yapılacak kontrolleri ifade etmektedir)