Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sitemizde yapacağınız form işlemlerinde bilgileriniz sistemimizde güvenli şekilde saklanmaktadır. KVKK Aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.. Tamam

HİZMETLERRaporlama ve Analiz


DLK, gelişmiş bilgi sistemleri teknolojileri sayesinde gümrük ve lojistik süreçlerinin raporlama ve analizi için her türlü beklentiye uygun, ihtiyaca göre esnek raporlama modülleri geliştirmektedir.

Standart olarak sunulan Süreç, Maliyet ve Faaliyet Raporlarının yanı sıra firmaların ihtiyaçlarına göre şekillendirip tasarladığı KPI Raporları da standart raporlar arasındadır.

Dakika bazında kayıtları yapılan tüm dış ticaret süreçleri, belirlenen periyotlarda Süreç Raporu’ nun oluşturulup görüntülenebilmesi için tasarlanmış ve D-Connect sistemine entegre edilmiştir. Süreç Raporu ile değerlendirmesi yapılmak istenen her aktör (Firma, Gümrük Müşaviri, Nakliyeci, Antrepocu, YGM vb) süreleri dakikaya indirgenmiş şekilde ölçümlenmekte ve yönetilmektedir. Bu sayede dış ticaret sürecinde hangi noktanın geliştirilip hızlandırılması gerektiği çok daha kolay tespit edilebilmektedir.

Tüm dış ticaret işlemleri, belirlenen periyotlarda Faaliyet Raporu’ nun oluşturulup görüntülenebilmesi için tasarlanmış ve D-Connect sistemine entegre edilmiştir. Faaliyet Raporu ile değerlendirmesi yapılmak istenen her bir faaliyet (İthalat/ihracat/antrepo beyanname sayıları, tutarları, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, taşıma şekli, tedarikçiler vb) görüntülenmekte ve yönetilmektedir. Bu sayede dış ticaret faaliyetleri gözler önüne serilmekte ve stratejik operasyonel kararlar alınması sağlanmaktadır.

Tüm dış ticaret operasyonlarına ait mali değerler, belirlenen periyotlarda Maliyet Raporu’ nun oluşturulup görüntülenebilmesi için tasarlanmış ve D-Connect sistemine entegre edilmiştir. Maliyet Raporu ile değerlendirmesi yapılmak istenen her bir mali değer (Vergiler, tedarikçilere yapılan ödemeler, ardiye, ordino, demuraj, navlun, sigorta, vb) görüntülenmekte ve yönetilmektedir. Bu sayede dış ticaret maliyetleri şeffaf bir şekilde görüntülenmekte, gelecek dönemlerde hangi giderler üzerinden tasarruf sağlanabileceği yönünde stratejiler oluşturulması sağlanmaktadır.