Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sitemizde yapacağınız form işlemlerinde bilgileriniz sistemimizde güvenli şekilde saklanmaktadır. KVKK Aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.. Tamam

HİZMETLERYYS Danışmanlığı


Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü; gümrük yükümlülükleriniyerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, maliyeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Bu statü yalnızca Türkiye’ de geçerli olmayıp karşılıklı tanıma anlaşması imzalanan tüm ülkelerde geçerliliği olması sebebiyle prestij, zaman ve maliyet yönleriyle değerlendirildiğinde ciddi kazanımlar sunan bir statüdür. DLK, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün kazanılması konusunda; fabrika sahasının ön incelemesi, eksikliklerin tespit edilmesi, soru formunun doldurulması/güncellenmesi, gümrük ve dış ticaret zorunlu eğitimleri ile güvenlik ve araç kontrollerine yönelik eğitim ve uygulamaların gerçekleştirilmesi, başvuru vebakanlık sürecinin takibi, yerinde incelemeye eşlik edilmesi, statünün kazanılması, kullanılması ve korunması, Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması hizmetlerini uzman bir ekiple “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Danışmanlığı” adı altında sunmaktadır.