Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sitemizde yapacağınız form işlemlerinde bilgileriniz sistemimizde güvenli şekilde saklanmaktadır. KVKK Aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.. Tamam

HİZMETLERYYS FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI


Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi firmaların Yeşil Hatta işlem gören ithalat, ihracat ve antrepo beyannamelerinin toplam sayısının % 5’ inden az olmamak üzere (50 adetten az
olamaz) beyanname bilgilerinin; gümrük ve sair mevzuatlar, ulusal ve uluslararası anlaşmalar, firma stok kayıtları, firma mali kayıtları ile karşılaştırılmakta ve yıllık olarak bir Faaliyet Raporuna bağlanmak zorundadır. DLK, kabul görmüş denetim teknikleriyle oluşturduğu denetim formatıyla, her biri Gümrük Müşaviri olmakla birlikte mali tabloların analizini yapacak ölçüde eğitim de almış olan etkin ve yetkin bir özel ekiple bu hizmeti sunmaktadır. Denetimin daha etkin ve hızlı olması adına oluşturmuş olduğu tablolar ile hataya yer vermeyecek ve kamu idaresinin istediği şeffaflığı da sağlayacak bir yapı oluşturulmuştur.