Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sitemizde yapacağınız form işlemlerinde bilgileriniz sistemimizde güvenli şekilde saklanmaktadır. KVKK Aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz.. Tamam

KurumsalBilgi Güvenliği Yönetim Politakası


Çözüm ortağı olduğumuz firmalarımızın güvenini temin etmek ve ortak bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımız olmakla birlikte belirlemiş olduğumuz Bilgi Güvenliği Politikası ile de bunu teyit etmiş bulunmaktayız.

DLK;

* ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin şartlarını yerine getirmeyi

* Etkinliğini sürdürmeyi

* Sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi

* Yasal şartlar ve çözüm ortağı şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı 

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası olarak belirlemiştir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 27001:2013   –      BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gümrük ve Lojistik sektöründe zorunluluk haline gelmeden önce dahi ISO 27001 belgesi sahibi olan DLK; bilginin önemine, gizliliğine ve güvenliğine göstermiş olduğu hassasiyeti geliştirmiş olduğu kurumsal kimlik, teknik alt yapı ve risk analizleriyle pekiştirmiş ve şirket politikası olarak tüm paydaşlarına sunmuştur.

ISO 9001:2015              –      KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

DLK, sürekli değişim ve sürekli gelişim felsefesini aktif tutabilmek adına yaptığı her şeyi yazmakta yazdığı her şeyi de yapmaktadır. Bu şirket kültürü olarak yönetim tarafından belirlenen olmazsa olmaz bir uygulamadır. DLK, ISO 9001 ile yıllar içinde geliştirilen kurumsal hafızayı bir standarda oturtup, düzenli ve disiplinli bir sistematik içinde tüm çalışanlara uygulatıp, çözüm ortaklarına da bu kaliteyi yaşatmaktadır. 

ISO 10002:2004 –   MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

DLK, müşteri şikayetlerinin ele alınması, değerlendirilmesi ve azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve gelecekteki müşteri beklentilerinin ele alınmasını amaçlayan proseslerin tasarımlanması ve uygulanması için kılavuzluk bilgilerini sağlayan ISO 10002 Standardının uygulanması sonucu Müşteri Memnuniyeti Şikayetleri Yönetim Sistemini kurmuştur. Memnuniyetlerin ortalama 5 kişi, memnuniyetsizliğin ise ortalama 9 kişi ile paylaşıldığı araştırmalarla kanıtlanmış bir iş dünyasında müşteri memnuniyeti ve şikayetleri DLK için en önemli değişim ve gelişim aracıdır.

OHSAS 18001:2007     –      İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

DLK, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmek adına OHSAS 18001 belgesini de gereklilikleri yerine getirmek suretiyle almıştır. DLK, çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standart olan OHSAS 18001 ile ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu göstermekle birlikte iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi de arttırıldığını görmektedir.